Over Voetbal in Aalsmeer


Voetbal in Aalsmeer bestaat sinds 2001 en bericht over de prestatie's van VV Aalsmeer en RKAV die in 2014 fuseerden tot FC Aalsmeer. Daarnaast schrijft Voetbal in Aalsmeer over de verrichtingen van RKDES (Kudelstaart), KDO (de Kwakel) en Legmeervogels (Uithoorn). En sinds seizoen 2019/20 ook over RODA'23 uit Bovenkerk.

Niet alleen brengt Voetbal in Aalsmeer verslagen en foto's van de genoemde regioclubs, ook allerlei nieuwsfeiten en interviews met spelers/trainers worden gepubliceerd. Kortom: al het nieuws over uw club in de regio Aalsmeer.

Voetbal in Aalsmeer volgt de verrichtingen van de regioclubs met een kritische blik waarbij wordt getracht zo zorgvuldig en feitelijk mogelijk te berichten. Bij gebleken onjuiste berichtgeving zal dit worden hersteld en bij ernstig verwijt zal een rectificatie worden toegevoegd.

Reactie's
Op de artikelen kan via een reactieformulier gereageerd worden. Deze reactie's, mits de fatsoensnormen in acht worden genomen, zullen vervolgens zo snel mogelijk worden geplaatst.

Deze voetbalsite kan niet draaien zonder de hulp van een aantal medewerkers. Hoofdredacteur Klaas Leegwater zal in het weekend een of twee wedstrijden bezoeken en daar verslag van doen. Daarnaast leveren correspondenten/clubverslaggevers kopij aan voor publicatie op Voetbal in Aalsmeer.

Deze zijn:
FC Aalsmeer za: Johan Baarsen en Wilco Jongkind
FC Aalsmeer zo: Wim Nederstigt en Peter Springintveld
RKDES: Richard Buskermolen en Bert Klooster
Legmeervogels: Hans Heere
KDO: Paul Hogerwerf
RODA'23: Erik Wind

Fotografen:
Jaap Maars en Ton van Eenennaam.

Business Club FC Aalsmeer
Vanaf 2018 biedt Voetbal in Aalsmeer (VIA) aan Business Club FC Aalsmeer (BCFCA) advertentie- en contentruimte aan. Regelmatig verschijnen er artikelen op VIA aangeleverd en onder verantwoordelijkheid van BCFCA.

Deze artikelen worden dusdanig gepresenteerd (oa aparte lay-out) dat voor elke lezer het onderscheid tussen redactionele bijdragen van VIA en content/commerciële informatie van BCFCA goed zichtbaar is.

Voor de duidelijkheid: De journalistieke inhoud van VIA staat volkomen los van de samenwerking met BCFCA. VIA publiceert zelfstandig journalistieke verslagen en achtergrondverhalen waar BCFCA geen enkele invloed op heeft.

Disclaimer:
Het onderstaande is van toepassing op de website (www.voetbalinaalsmeer.nl) die u thans bekijkt. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Contact:
Voor aan- of opmerkingen kunt u ten aller tijden contact opnemen met de hoofdredactie. Dit kan via de knop 'contact' op elke pagina.
Volg VIA op: