Ondernemersavond over duurzaamheid bij Loogman


7-11-'23 13.00 uur | Event Businessclub FCA | Advertorial

(Adv) Volgend week donderdag 16 november is er de volgende Meer voor Ondernemersavond. Ditmaal is de Loogman Groep gastheer en staat het thema ‘CO2 reductie in een circulaire economie’ centraal.

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen moeten alle zeilen worden bijgezet. Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050 en op weg daarheen in 2030 al 55 procent minder broeikassen uitstoten dan in 1990. Er zal veel gevraagd worden van ondernemers en daarom heeft de Businessclub van FC Aalsmeer dit onderwerp op de agenda gezet.

Sprekers
Namens Metropool Regio Amsterdam (MRA), de organisatie die samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten de transitie naar een nieuwe duurzame samenleving in dit gebied gaat vormgeven, zijn er deze avond twee sprekers die uitleg gaan geven:

Lex Hendriksen en Edwin Oskam. Verder zal een vertegenwoordiger van de Loogman Groep vertellen wat zij als bedrijf doen aan duurzaamheid en is het slotwoord aan Robert van der Meer van de Kudelstaartse rijwielhandel Meer voor Fietsen.

Aanmelden
De avond begint 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden voor de avond wordt gewaardeerd. Stuur daarvoor een mail naar event.bcaalsmeer@gmail.com met vermelding van het aantal personen en de organisatie die u vertegenwoordigt.

Recente artikelen leden Business Club FC Aalsmeer

Deel dit artikel:

Volg VIA op: