Het sportcomplex van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan.     Foto: FC Aalsmeer
 
 

Analyse:

Kwestie zondagvoetbal blijft voor opschudding zorgen bij AalsmeerBestuursbesluit aangepast na weerstand ouders
Kritische brief verwijderd van clubsiteHet lijkt erop dat het hoofdbestuur van FC Aalsmeer de impact heeft onderschat van het besluit om met ingang van volgend seizoen een aantal jeugdteams over te hevelen naar de zondagafdeling. Het veroorzaakte onrust bij jeugdspelers, begeleiding, ouders, vrijwilligers en een aantal vooraanstaande leden. Inmiddels is het besluit deels teruggedraaid. De verhoudingen tussen de zaterdag- en zondagafdeling worden er bij de fusieclub niet beter op.


FC Aalsmeer
Jeugdvoetbal
29-4-2019


Het is geen benijdenswaardige positie waarin algemeen voorzitter Eef Niezing van FC Aalsmeer zich al een tijdje bevindt. Aan de ene kant wordt de preses regelmatig flink aan zijn jasje getrokken door betrokkenen van de zondagafdeling om eindelijk eens met maatregelen te komen die de teloorgang van de zondagtak een halt moeten toeroepen en van andere zijde (lees: de zaterdagtak) wordt Niezing nauwlettend op de vingers gekeken of zijn oplossingen niet verkeerd of te drastisch uitpakken.

De problemen waarmee fusieclub FC Aalsmeer vooral de laatste twee jaar te maken heeft mogen inmiddels bekend zijn. Ook de club uit het bloemendorp ontkomt niet aan de landelijke trend die vooral zichtbaar is in district West II en langzamerhand ook binnensluipt in West I. Amateurvoetballers, senioren en jeugd, verkiezen steeds vaker de zaterdag als speeldag.

Eerste dag van het weekend lekker sporten, op zondag de vrije tijd op een andere manier invullen. Het aantal clubs dat het zondagvoetbal vaarwel zegt neemt zienderogen toe. Om die reden besloot de KNVB onlangs volgend seizoen de vierde klasse in West II op te heffen en een jaar later de derdeklasse. Op termijn moet ook de tweede klasse in West II vrezen voor opheffing.

VVA en RKAV
In 2014 toen RKAV (zondag) en VVA (zaterdag) een fusie aangingen en werd besloten het jeugdvoetbal op zaterdag te concentreren voorzag niemand dat de aftakeling van het zondagvoetbal zo'n grote vlucht zou nemen. Van de acht, negen seniorenteams zijn er vijf jaar later bij FC Aalsmeer nog maar vier over. In september 2018 werd door een tekort aan selectiespelers het tweede zondagteam noodgedwongen uit de competitie gehaald.

Met name de oudere genaratie op de zondagafdeling, de groep die in het verleden een (belangrijk) steentje heeft bijgedragen RKAV te laten uitgroeien tot een goedlopende vereniging, is de schrik om het hart geslagen. Spelers stoppen op zondag en nieuwe aanwas vanuit de jeugd blijft vrijwel uit. 'De ouderen' zien hun levenswerk wegvloeien in een bodemloze put. Uit emotioneel standpunt dus heel begrijpelijk dat de oudRKAV-ers er alles aan doen om de neergang van het zondagvoetbal bij FC Aalsmeer tot stoppen te brengen.

Breed onderzoek
Voorzitter Niezing (foto) en zijn mede- bestuursleden breken al lange tijd het hoofd hoe tot een oplossing te komen. De druk vanuit het zondagkamp nam de laatste tijd fors toe. "Als er niets gebeurt trekken we de stekker eruit." Niezing kwam eind 2018 met een politieke vondst; het instellen van een werkgroep die na een breed onderzoek binnen de vereniging het bestuur een adviesrapport zou aanreiken.

Na het verwachte gekrakeel over de samenstelling van de werkgroep (onder voorzittersschap van ere-lid Jan Groen) was in maart van dit jaar het rapport klaar. Het hoofdbestuur nam een aantal van de gepresenteerde adviezen over in de besluitvorming.

Vijf niet-selectieteams uit de categorie JO15, JO17 en JO19 werden verplicht volgend seizoen de overstap naar de zondag te maken. Tevens zou binnenkort ook een besluit worden genomen over de verplichte verhuizing van een selectieteam JO19. Ook werd nog nagedacht over een opleidingsteam op de zondag.

Kritiek ouders
Direct na de bekendmaking van de maatregel kreeg het bestuur kritiek te verduren. Met name ouders van kinderen die uitkomen in de leeftijdsgroep JO14 en JO15 roerden zich. Via mails en telefoontjes werd de club betookt met vragen en negatieve reactie's. Ook Voetbal in Aalsmeer, dat meerdere artikelen over de kwestie publiceerde, kreeg mails van ouders binnen.

Belangrijkste klacht van ouders: niet zoals afgesproken vooraf door de werkgroep bevraagd over dit onderwerp, en kritiek op de gesprekken met kinderen die soms als 'te gestuurd' werden ervaren. Een aantal ouders dreigden hun kind als lid van FC Aalsmeer uit te schrijven en/of hun taken als vrijwilliger op te zeggen. Bij ouders van één jeugdteam was de verontwaardiging dermate groot dat zij voornemens waren het gehele team op te doeken bij FC Aalsmeer.

Brief verwijderd
Vooraanstaande en verontruste leden van de zaterdagafdeling Jan Koster en Roald Koster schreven een brief met daarin stevige kritiek op het bestuursbesluit met verwijten aan het adres van enkele hoofdrolspelers. De brief kwam prominent op de website van FC Aalsmeer terecht maar werd in opdracht van het hoofdbestuur binnen een uur weer verwijderd.

De broers Koster hekelen in hun brief de verplichting aan jeugdspelers om te voetballen op zondag. "Vorig jaar liet voorzitter Eef Niezing nog optekenen; 'wij zullen verandering van speeldag nooit verplicht opleggen.' Onder druk van een kleine achterban van de zondag wordt de vereniging nu op zijn kop gezet. De landelijke trend dat steeds meer clubs stoppen met zondagvoetbal wordt genegeerd, een goede toekomstvisie daarover van het bestuur ontbreekt."

Jan Koster (foto) en Roald Koster schreven verder: "Het succes van de jeugdafdeling komt mede door het spelen op één dag. Talenten en minder getalenteerde voetballers gaan samen naar de club. Eenheid is het succes en daar wordt nu geforceerd de zaag in gezet. De jeugd wordt voor het (hak)blok gezet; 'op zondag voetballen of anders stoppen'.
Laat de jeugd vrij in hun keuze. Wij hopen dat de zondag blijft bestaan maar probeer niet geforceerd iets in stand te houden ten koste van de rest van de vereniging."

Deel teruggedraaid
De publicatie van de brief viel heel slecht bij de zondagafdeling. Jan Koster, die de brief via een omweg op de clubsite had laten plaatsen, is 'op het matje geroepen' door het bestuur en is verteld dat zijn bijdrage en de wijze waarop bepaald niet constructief was. Niettemin draaide het bestuur na alle reactie's op het besluit en na beraad vorige week een deel van de maatregel terug. Niet-selectieteams JO15 blijven volgend seizoen op zaterdag spelen.

Fragment uit de email vorige week van algemeen voorzitter Eef Niezing aan de leden: 'Uit de reacties heeft het bestuur vooral opgemaakt dat dit moment de overstap van een aantal jeugdteams naar de zondagafdeling niet kansrijk is en mogelijk te vroeg komt. Mede op grond daarvan heeft het bestuur besloten volgend seizoen geen JO15 teams op zondag te laten voetballen.'


Een groep jeugdleden met begeleiding FC Aalsmeer.     Foto: Arjen Vos

Opleidingsteam
De verplichting komend seizoen tot een overstap van twee niet-selectieteams (JO17 en JO19) blijft wel gehandhaafd. Volgens het bestuur is daar bij de betreffende teams voldoende draagvlak voor. Over het voornemen van een opleidingsteam op zondag en de eventuele overheveling van een selectieteam JO19 naar de zondag schrijft Niezing in zijn laatste brief niets.

Eindconclusie is dat het probleem rond het zondagvoetbal bij FC Aalsmeer voorlopig niet is opgelost. De verhuizing van twee niet-selectieteams naar de zondag als speeldag zet vrijwel geen zoden aan de dijk. Het selectievoetbal onder zondagtrainer Marco Bragonje, de oefenmeester had gehoopt op een meer effectievere oplossing, schiet er niets mee op. Zijn spelersgroep blijft kwalitatief uiterst smal, tenzij volgend seizoen spelers van buitenaf komen aanwaaien.

Meedenken
De club blijft zoeken naar oplossingen die wel hout snijden. De verhoudingen tussen het zaterdag- en zondagkamp zijn er ondertussen niet beter op geworden. Niezing moet laveren tussen beide kampen en zoeken naar een oplossing die het beste is voor de vereniging.

Geen makkelijke opgave voor de voorzitter die probeert de moed er in te houden. Niezing besluit zijn brief met: "FC Aalsmeer is een club die zich de komende jaren verder wil ontwikkelen. De vele constructieve reacties van de laatste weken op het besluit van het bestuur over te gaan tot jeugdvoetbal op zondag hebben de betrokkenheid en bereidheid tot meedenken aangetoond."

Relevante artikelen:
09-03-2019 Deel jeugdteams gaat op zondag voetballen
31-10-2018 Jan Groen voorzitter werkgroep FC Aalsmeer
20-06-2018 Twee selectieteams op zondag...maar hoe?
11-06-2018 Toekomst zondagvoetbal in gevaar

Reageer

Peter Springintveld, 29-4-2019
Een prima geschreven verhaal, maar over de verwijdering tussen de zaterdag en zondag tak spreken wij namens veel "oud RKAVers" dit met klem tegen. Wij vinden FC Aalsmeer een prima vereniging en hebben niets tegen het zaterdag voetbal van FC Aalsmeer.

Ook met heel veel mensen een prima contact, maar voelen ons door bepaalde mensen van de zaterdagafdeling niet serieus genomen. Naar buiten toe vaak denigrerend over de zondag tak terwijl nooit vergeten mag worden, wat er door deze mensen in de voorbereiding bij de bouw allemaal gedaan is.

Deze Aalsmeerders zijn door de weeks nog steeds voor de club bezig en zijn er niet ingesprongen toen alles kant en klaar was. Het is aan de kant van de zondag toch niet zo gek dat we voor de beleving van de club jeugd op zondag erbij willen hebben. Niveau bij de jeugd op zondag is goed en haalt de enorme drukte op zaterdag voor organisatie terug.
En wat zeer zeker niet vergeten mag worden dat de club de inkomsten van de zondagafdeling nog steeds NIET kan missen.

"Verontruste zondag leden"

Arie van Ooijen, 30-4-2019
Ik volg FC Aalsmeer "van de zijlijn". Feit is dat het absoluut een mooie club is. Uit de reactie van Peter proef ik toch een heel klein beetje teleurstelling. Ik weet dat er door de (voormalige ) RKAV ers voor, tijdens en na de nieuwbouw heel veel werk verzet is .In een tijd dat veel "zondag"verenigingen kiezen voor de zaterdag is het een vreselijk moeilijke opgave om het een ieder naar de zin te maken. Ik wens de zaterdag- en zondagsmensen veel wijsheid.

Hans Binkhorst, 30-4-2019
Van binnenuit wordt er gepushed dat de betere jeugd moet kiezen voor de zaterdag, dat is al een verkeerd signaal. Het voetballen op zondag in de derde klasse is zeker een behoorlijk niveau maar wordt vaak afgedaan als tweede keus .Foute gedachte...met praten bereik je meer.

Hans Binkhorst, jeugdtrainer.

Martin van de Voort, 1-5-2019
Allereerst heel treurig allemaal. Deze fusie kost waarschijnlijk oud RKAV de kop. Dit probleem is heel moeilijk op te lossen! Maar er zijn veel clubs in nederland die zowel een zaterdag als zondag afdeling hebben. kijk daar eens in de keuken. Hier in omstreken is er zeker nog toekomst voor zondag voetbal.


 
 
Advertentie:


 


 
Klaas Leegwater
29-4-2019
10.30 uur